Faktid

Mis on korgijook?

Korgijook on kesknärvisüsteemi pärssiv aine, mida võidakse pahatahtlikult manustada ohvrile kahju tekitamiseks. Tihtipeale on korgijoogi manustamise eesmärk ohvrit vigastada, seksuaalselt ära kasutada või temalt varastada. Korgijooki kasutatakse mõnikord teiste kulul ka lihtsalt oma lõbuks rumala naljana.

Tavaliselt manustatakse korgijooki ohvri enda teadmata tema joogi, kuid vahel ka toidu sisse. Alkohol on kõige sagedamini kasutatav meelemürk, mida jookidesse võidakse pahatahtlikult lisada. See võib olla inimesele kangema joogi andmine, lisades alkoholi kellegi mitte alkohoolsele joogile või lisades alkohoolsele joogile lisa. Siiski on tuvastatud ka mitmesuguseid muid aineid, mida korgijoogina kasutatakse.

Miks on see probleem?

Tihti ei teata korgijoogi ohvrid juhtunust, sest nad kardavad, et neid ei usuta või et neid hakatakse hoopis juhtunus süüdistama – eriti kui nad olid juba eelnevalt alkoholi või narkootikume tarvitanud. Sellest hoolimata, kui keegi on saanud oma vastutahtmist korgijooki, on see kuritegu, olenemata sellest, mida ta sel ajal tegi.

Korgijoogi juhtumitest on alati väga vähe teatatud ning Eestis puudub selle kohta piisav statistika. Samuti on väga vähe teada selle kohta, kui palju on korgijoogi juhtumeid tegelikkuses ja kus täpsemalt seda kõige enam levib.

See aga ei tähenda, et probleemi ei oleks. Seetõttu on äärmiselt oluline edendada korgijoogi tarvitamisega seotud teadlikkust ja hoolitseda üksteise eest, et igaüks saaks ööelu turvaliselt nautida.Faktid

  • Neli viiest ohvrist on naised.
  • Ligikaudu pooled korgijoogi ohvritest on alla 24-aastased.
  • Teatatud korgijoogi juhtumitest, ei ole enamusel kuritegelikku ohvriks langemist, mis viitab sellele, et korgijoogi manustamise tavaline põhjus võib olla nö “nalja tegemiseks”.
  • Politseile teatatud 20–30% korgijoogi juhtumite puhul on ohvrit ka seksuaalselt ahistatud.


Kasutatud allikad:

  • Weaver, Matthew. “ This Article Is More than 10 Months Old Drink-Spiking Is at ‘Epidemic’ Levels in UK, Campaigners Tell MPs.” The Guardian, January 12, 2022. https://www.theguardian.com/society/2022/jan/12/drink-spiking-uk-campaigners-mps-inquiry.
  • “Drink Spiking.” Alcohol Think Again. Government of Western Australia, September 8, 2022. https://alcoholthinkagain.com.au/alcohol-your-health/alcohol-and-short-term-harm/drink-spiking/.