Ole Kaitstud

Igal aastal langevad tuhanded inimesed ülemaailmselt korgijoogi ohvriks kui nende joogi sisse lisatakse alkoholi või teisi meelemürke. Korgijooki kasutatakse pahatahtlikult teise inimese teadmata mitmel põhjusel nagu näiteks vargus või seksuaalne ärakasutamine. Kahjuks jäävad paljud juhtumid piinlikkustunde ning mälulünkade tõttu saladusse ning nende kohta ei tehta avaldusi. 

Selleks, et sellisesse olukorda mitte sattuda on siin mõned juhised ja kontaktid, mida meeles pidada, mis võiksid sul aidata korgijoogist hoiduda:

Hädaabi KontaktidHädaabi Number: 112

Mürgitusteabekeskuse infoliin: 16 662

Ohvriabi kriisitelefon: 116 006

Eesti kohtuekspertiisi instituut: 663 6600

Perearsti nõuandeliin: +372 6346 630

Tallinna psühholoogiline kriisiabi: 6 314 300